Hodinky /  Vrácení a výměna

Vrácení a výměna

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Navíc, k zákonům stavonevej lhůtě, poskytujeme možnost vrácení zboží až po dobu 12 měsíců (za stejných podmínek jako při zákonné 14 denní lhůtě).

2. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží

4. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy

5. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém médiu nebo pomocí formuláře - Formulář na odstoupení od smlouvy.

6. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný.


7. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní.

8. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

9. V souladu S § 1837 občanského zákoníku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

b) prodej zboží, které bylo v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontovaný, složený nebo použitý takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím není možné bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontován nábytek apod.

12 měsíců na výměnu zboží:

Poskytujeme 12 měsíční lhůtu na výměnu zboží. Tato lhůta je určena všem, kteří kupují hodinky nebo šperky jako dárek. V případě, že zakoupené zboží nebude odpovídat požadavkům vyměníme ho během 12 měsíců za jiné zboží. Zboží určen k výměně v 12 měsíční lhůtě musí být nepoužívané, nenošené, nesmí jevit známky opotřebení a musí být s kompletním příslušenstvím, které bylo k němu dodány.


Adresa na vrácení zboží :
proHodinky.cz - Froman s.r.o.
Rybníky IV 738, ID 6518
760 01 Zlín
1. Formulář na odstoupení od smlouvy
2. Reklamační formulář