Hodinky /  VODOTĚSNOST / VODĚODOLNOST HODINEK

VODOTĚSNOST / VODĚODOLNOST HODINEK

Nová terminologie zavedla pojem „voděodolný“ (water resistant). Aby se předešlo nejasnosti při výkladu tak nižší stupně voděodolnosti popisuje norma ISO 2281 z roku 1990 a vyšší stupně voděodolnosti popisuje norma ISO 6425 z roku 1996. Ve všeobecnosti normy ISO zahrnují střídání teplot, tlaku, hloubky /voda vzduch/ po různě dlouhé období v klidu a při manipulaci s operativní částí hodinek. U potápěčských hodinek se dodatečně dělá zkouška odolnosti vůči slané vodě a schopnosti vyrovnat se změnám tlaku /dekomprese/. Názorné rozdělení standardů je v přiložené tabulce .

Z tabulky je zřejmé, že pro voděodolnost neplatí univerzální jednotka. Nejčastěji se při hodinkách střetnete s označením v metrech a nebo stopách /M,ft/ a dále v jednotkách tlaku atmosféry, bary /ATM,BAR/.

Water resistant (voděodolné)

30M
100ft
3 ATM
3 BAR

50M
160ft
5 ATM
5 BAR

100M
300ft
10 ATM
10 BAR

150M
500ft
15 ATM
15 BAR

200M
660ft
20 ATM
20 BAR

1000M
3300ft
100 ATM
100 BAR

Náhodný styk z vodou
(umývání auta, déšť)

Povrchové plavání

Plavání a šnorchlovaní

Rekreační potápění

Profesionální potápění s dýchacími přístroji

ISO 2281

ISO 6425